Tervetuloa Karkkilan Eläkkeensaajien kotisivuille

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on yksi Suomen valtakunnallisista eläkkeensaajajärjestöistä. EKL:n henkilöjäsenmäärä on noin 80 000.
Liitolla on noin 350 paikallista yhdistystä eri puolella Suomea.

Yhdistyksemme perustettiin 1975. Rekisteröinti on vahvistettu 14.5.1976 numerolla 121.761

Jäsenmäärämme vuoden 2017 lopussa oli 76.

Osallistumalla yhdistyksemme toimintaan saat

  • uusia ystäviä ja harrastuksia,
  • virkistävää kerhotoimintaa,
  • retkiä ja teatterikäyntejä sekä
  • tietoa oman asuinpaikkakuntamme  Karkkilan palveluista senioreille .

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA - EKL ry

Tukena elämässä Perusturvakuntayhtymä Karviainen

www.karviainen.fi

 

Ikäihmisten palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi ympärivuorokautisen kotihoidon avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa.

Palvelunohjaus ja -neuvonta uusille asiakkaille

Karkkilan ja Vihdin ikäihmisille ja heidän omaisilleen puh. 09-4258 2933 klo 9-15 tai .

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Ptky Karviaisen palvelutarpeen arviointiyksiköstä saa yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten palveluista sekä tietoa muista asumista tukevista palveluista ja etuisuuksista. Tavoitteena on tukea ikäihmisten omatoimista elämää ja kannustaa omien voimavarojen käyttöön sekä löytämään omia tarpeitaan vastaavat palvelut. Palveluohjaus on tarkoitettu pääsääntöisesti uusille, palveluja tarvitseville ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä ikäihmisten parissa työskenteleville.

Palvelutarpeen selvittäminen ja ensiarviointikäynti tehdään asiakkaan suostumuksella hänen kotiinsa. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia toimintakykymittareita. Mikäli palveluntarvetta ilmenee, asiakas ohjataan tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Yksikkö tekee moniammatillista yhteistyötä omaisten, muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Asiakkaat, joilla on asiakkuussuhde ikäihmisten sosiaalipalveluihin, voivat jättää soittopyynnön palvelunumeroon.

Kotihoito ohjaa ja neuvoo asiakkaita ja heidän omaisiaan sekä arvioi asiakkaiden palvelutarpeen niiden asiakkaiden osalta, joilla on jo hoitosuhde kotihoitoon.

Kotihoidon yhteystiedot

Kotihoidon palveluihin hakeutuminen ja myöntämisen perusteet

Ikäihmisten linjan hoitotyön toimintafilosofia (pdf)
Ikäihmisten linjan hoitotyön toimintafilosofia (word)

Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma 2013 - 2015 (pdf)

Ikäihmisten palveluesite   (pdf)

www.esitteemme.fi/perusturvakuntayhtyma_karviainen

EKL Tiedote 29.7.2020

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen tärkeää ensi vuoden talousarviossa

Aloittelemme paluuta normaaliin toimintaan

Hallitus kokoontuu kahdesti elokuussa ennen siirrettyä kevätkokousta 28.8. Uskomme, että syyskuussa jo voimme palata uuteen normaaliin.

Liiton uutiskirje 10 (18.6.2020)

Takana erikoinen kevätkausi

Liiton uutiskirje 9 (8.6.2020)

Valoa kohti – kaikesta huolimatta

Liiton uutiskirje 8 (20.5.2020)

Ikääntyneen on syytä välttää koronavirustartuntaa – hyvinvointiin ja toimintakykyyn kannattaa kiinnittää huomiota